Omgaan met gevaarlijke stoffen

Laboratoria
Zorg ervoor dat chemicaliën altijd in het laboratorium blijven.

Laboratoria
Stel waardevolle apparatuur beschikbaar zonder risico van diefstal.

Laboratoria
Voorkom lekken van radioactief materiaal.

Laboratoria
Beveilig waardevolle voorwerpen in het lab.

Laboratoria
Realtime identificatie van mensen die voorzieningen binnenkomen.

De eisen met betrekking tot beveiliging en veiligheid in laboratoria maken een adequate toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie verplicht. Aan deze verplichting kan worden voldaan met bemensing en opleiding, maar dan blijft het risico op menselijk fouten bestaan en bovendien is dit erg duur. Dit is de reden waarom bepaalde onderwijsinstellingen hun studenten geen goed uitgerust laboratorium kunnen bieden.

Doorslaggevend is daarbij het beheer van apparatuur, chemicaliën, biologische monsters en gevaarlijke stoffen om de veiligheid van met mensen te kunnen garanderen. Bovendien bestaat er een verplichting tot preventie van diefstal, fraude en - zo mogelijk - spionage.


Combineren van verschillende Kaba-technologieën voor veiligheid en beveiliging

Kaba kan een aantal beveiligingsoplossingen die onder laboratoriumomstandigheden zijn getest met elkaar combineren:

  • Tijdgestuurde afsluitapparatuur voor zowel kasten als deuren
  • Registratieterminals die identiteit individueel vaststellen voordat toegang wordt verschaft, terwijl de registratie centraal plaatsvindt
  • Software voor het beheer van tijdgerelateerde toegangsrechten genereert rapportages op maat en kan op korte termijn voorzien in roosterwijzigingen en veiligheidsprofielen

Bovendien kunnen de deurknoppen op de kasten met gevaarlijke stoffen wordt geprogrammeerd om bij aanraking door een hand open te gaan.