Aanwezigheidsregistratie studenten

Veiligheid in de collegezaal
Een intelligent toegangscontrolesysteem draagt bij aan een stimulerende leeromgeving.

Veiligheid in de collegezaal
Een intelligent toegangscontrolesysteem draagt bij aan een stimulerende leeromgeving.

Veiligheid in de collegezaal
Een intelligent toegangscontrolesysteem draagt bij aan een stimulerende leeromgeving.

Veiligheid in de collegezaal
Een intelligent toegangscontrolesysteem draagt bij aan een stimulerende leeromgeving.

Veiligheid in de collegezaal
Geautomatiseerde aanwezigheidsregistratie van studenten vergroot de nauwkeurigheid en brengt de administratiekosten terug tot een minimum.

Studenten laten eigendommen achter in de collegezalen en andere ruimten, die moeten worden teruggevonden, teruggegeven aan de eigenaar of afgevoerd. In het ongunstigste scenario vormen deze een onschuldig veiligheidsrisico dat leidt tot verhoogde kosten voor de veiligheid.

Kaba biedt elektronische en mechanische oplossingen die inspelen op wisselingen in roosters en uiteenlopende eisen aan toegang op verschillende tijden van de dag.


Elektronisch toegangsbeheer van Kaba

Elektronische toegangscontrole biedt u de mogelijkheid om bepaalde deuren alleen te openen wanneer de betreffende ruimten in gebruik zijn. Stelt u zich voor dat een deur van een collegezaal om 12:30 uur automatisch op slot gaat. Na de lunch opent de docent de deur met behulp van zijn of haar eigen pasje. Om 18:00 uur gaat de deur opnieuw automatisch op slot. Buiten deze tijden is bevoegde toegang voorbehouden aan veiligheids- en schoonmaakpersoneel.

Alle bewegingen van de deuren worden geregistreerd - als back-up en om incidenten te kunnen waarnemen. Studenten kunnen hun eigendommen met een gerust hart in de zaal achterlaten. Tegelijkertijd heeft de universiteit meer controle over de kosten voor veiligheid.

Kaba's mechanische masterkey-systemen

Een masterkey-systeem (MKS) van Kaba werkt op een vergelijkbare manier als een elektronisch systeem:

  • Biedt specifieke niveaus met benodigde bevoegdheden op basis van zowel gebruiker als ruimte
  • Kleurcodes aan de sleutels geven aan welke deuren met een bepaalde sleutel kunnen worden geopend
  • Kunnen worden gebruikt voor zowel toegangen als kasten in ruimten

Terminals voor aanwezigheidsregistratie

Aanwezigheidsregistratie van studenten (voortvloeiend uit de Bolognaverklaring) is een belangrijke vereiste voor universiteiten. De hoeveelheid uren per student wordt gemeten en kan worden gebruikt voor het toekennen van kwalificaties, beurzen en de beloning van docenten. Een dergelijk systeem handmatig implementeren brengt echter nogal wat kosten met zich mee. Kaba kan de implementatiekosten van een dergelijk proces verminderen met behulp van terminals op maat voor aanwezigheidsregistratie.

  • Bij toegangen tot collegezalen en andere studiezones worden terminals geïnstalleerd die tijd bijhouden
  • Door hun studentenkaart voor de terminal te houden klokken studenten bij aankomst in en weer uit als ze vertrekken
  • De betreffende terminal registreert aankomst- en vertrektijden en verstuurt de gegevens naar het hoofdsysteem
  • Het systeem genereert rapporten met de urenstatus van de geregistreerde studenten naar vereiste of naar vooraf bepaalde data
  • De gegevens kunnen direct worden gebruikt voor het toekennen van kwalificaties, beurzen en de beloning van docenten