Administratieve uitdaging

Administratieve uitdaging
Geknoei met examenopgaven kan eenvoudig worden voorkomen met intelligente toegangscontrole.

Administratieve uitdaging
Geknoei met onderzoeksresultaten kan met intelligente toegangscontrole worden voorkomen.

Administratieve uitdaging
Kosten en moeite van het uitgeven van nieuwe sleutels kunnen worden gespaard door het installeren van elektronische toegangscontrole.

Administratieve uitdaging
Personeelsdossiers moeten alleen kunnen worden ingezien door bevoegde personen; met toegangscontrole is het zo geregeld.

Instellingen voor hoger onderwijs hebben te maken met een grote verscheidenheid aan mensen, waaronder administratief en onderwijzend personeel, studenten, onderaannemers, familie en bezoekers. In combinatie met het seizoensmatige karakter van een onderwijsinstelling en een groot aantal verspreid liggende gebouwen vormt dit een grote administratieve uitdaging.

Beheer van duizenden sleutels van kluisjes en accommodaties:
Als er ieder jaar duizenden studenten afstuderen kunnen honderden kamers en kluisjes alleen aan nieuwe studenten beschikbaar worden gesteld, als de universiteit de kosten van en de zorg voor het vervangen van de mechanische sloten voor haar rekening neemt. De uitdaging vloeit niet alleen voort uit het verzamelen, sorteren en omgaan met sleutels aan het einde van het studiejaar. Het toewijzen van kamers en kluisjes en uitgeven van nieuwe sleutels aan het begin van het volgende jaar is al even ingewikkeld en duur.

Controleren van tijd en aanwezigheid:
Als het gaat om personeel kunnen de kosten van veel uitbetaald loon, over- of onderbemensing, fouten in de loonlijst enz. verborgen blijven maar toch significant zijn. In geïndustrialiseerde landen komt 0,5 tot 5% van de loonkosten voor rekening van inefficiënte HR-systemen. Dit komt overeen met een tot zeven minuten per werknemer per dag.

Bij een universiteit met 1.000 werknemers betekent die tussen en 17 en 117 uur verloren tijd per dag. Deze kosten kunnen worden bespaard met behulp van een geautomatiseerd HR-systeem dat beschikt over een tijds- en aanwezigheidsfunctie. Daarnaast is er het probleem van laat komen, te lange pauzeren, vroeg vertrekken en verzuim. Onderzoeken hebben aangetoond dat tot 40% van de medewerkers zich wel tweemaal zou bedenken als bekend was dat hun aanwezigheid werd gecontroleerd.