Kantoren

Kantoren
Bewaar de studentendossiers veilig en vertrouwelijk.

Kantoren
Identificeer de mensen die kwetsbare zones binnenkomen.

Kantoren
Bescherm kantoorapparatuur tegen diefstal en vandalisme.

Kantoren
Verminder het verzuim onder uw personeel en verhoog de productiviteit met behulp van geautomatiseerde tijdregistratie.

Hoe houdt u kantoren veilig, efficiënt en productief zonder ingrijpende en ingewikkelde beveiligingsmaatregelen? Kantoorapparatuur, computers, kantoorbenodigdheden, studentendossiers, examenopgaven en onderzoeksprojecten moeten worden beschermd tegen diefstal en ongeoorloofde bewerking. Kaba biedt u oplossingen.


Toegangsbeheersystemen voor kantoren

Kaba's oplossingen voor toegangsbeheer stellen u in staat om te bepalen wie toegang krijgt to welke kantoren - en wanneer. De deuractiviteit wordt geregistreerd en incidenten opgespoord, zodat kan worden vastgesteld wanneer en door wie een deur is geopend. Dit kan zowel met behulp van een standalone-systeem dat de gebeurtenissen in de sloten registreert als realtime bij een online geïntegreerd systeem.

Mechanische cilindersloten

Een mechanisch systeem met een masterkey voor zowel deuren als kantoorkasten, voorraadkamers en voorzieningen is een alternatieve oplossing. De mechanische cilindersloten van Kaba kunnen toegepast in geïntegreerde sleutelsystemen zodat de kosten voor de vervanging van sleutels kunnen worden teruggebracht. Kleurcodes aan de sleutels geven aan welke deuren met welke sleutel kunnen worden geopend. Indien aanwezig kan het elektronische toegangscontrolesysteem ook de mechanische toegangsrechten registreren, bijv. wie welke sleutel heeft gekregen.

Productiviteitsverhoging personeel

Efficiënt personeelsbeheer is de sleutel tot het succes van een organisatie. Te veel uitbetaald loon, over- of onderbemensing, fouten in de loonlijst..., de kosten kunnen verborgen blijven maar toch significant zijn:

  • Tot 2 uur per dag kan verloren gaan aan laat komen, lang pauzeren en vroeg vertrekken
  • Tot 5% van de loonkosten komt voor rekening van inefficiënte HR-systemen, zoals klok- en tijdkaarten. Dat is 7 minuten per werknemer per dag.

Deze kosten kunt u zich besparen met een op maat gemaakt tijd- en aanwezigheidssysteem dat volledig in de IT-infrastructuur van de universiteit is geïntegreerd.