Gezondheidscentrum

Gezondheidscentrum
Verstrek alleen geneesmiddelen aan de juiste mensen.

Gezondheidscentrum
Bescherm geneesmiddelen en medische apparatuur tegen diefstal en ongeoorloofd gebruik.

Gezondheidscentrum
Bescherm geneesmiddelen en medische apparatuur tegen diefstal en ongeoorloofd gebruik.

Gezondheidscentrum
Houd bloedmonsters in de juiste handen.

Gezondheidscentrum
Houd bloedmonsters in de juiste handen.

Gezondheidscentrum
Geef alleen beroepsmatig betrokkenen toegang tot medische dossiers.

Door de aanwezigheid van geneesmiddelen en dure apparatuur kunnen gezondheidscentra van universiteiten ongewild de aandacht trekken van criminelen en gelegenheidsdieven. Veiligheid in gezondheidscentra balanceert tussen toegankelijkheid en gecontroleerde veiligheid op elk moment.


Elektronische toegangscontrole van Kaba

De Exos elektronische toegangssystemen van Kaba bieden toegangsprofielen op verschillende niveaus die bijdragen aan preventie van diefstal en fraude. Omdat het systeem alle bewegingen in en uit het gezondheidscentrum bijhoudt en doorgeeft, kan in geval van een incident meteen worden teruggehaald wat er precies is gebeurd.


Veilige, gemakkelijke toegang tot de kast met geneesmiddelen met TouchGo

Voor optimale veiligheid worden geneesmiddelen in het kliniek afzonderlijk opgeborgen. Kasten met geneesmiddelen moeten gedurende openingstijden gemakkelijk toegankelijk zijn, om de wachttijden aan de toonbank zo kort mogelijk te houden. Kaba maakt het mogelijk de kasten te beveiligen met een elektronisch TouchGo-slot dat open gaat wanneer de bevoegde persoon (die een elektronisch token draagt) de deurknop aanraakt. Geen gedoe met sleutels of een pasje. Een handaanraking is voldoende.