Bibliotheek

Bibliotheek
Reguleer de in- en uitgaande bezoekersstromen en verbeter zo beveiliging en efficiency.

Bibliotheek
Bescherm waardevolle boeken zonder beperkingen voor het gebruik.

Bibliotheek
Bescherm waardevolle boeken zonder beperkingen voor het gebruik.

Omdat de bibliotheek voorzien is van nooduitgangen, aparte ingangen voor personeel, studieruimtes voor groepen en grote aantallen waardevolle manuscripten en studiemateriaal, is een efficiënte oplossing voor de toegangscontrole van groot belang voor het in stand houden van de veiligheid zonder de toegang voor gebruiker onnodig te beperken. Veiligheid is in bibliotheken nogal eens een ingewikkelde kwestie:

  • Beschermen van waardevol studiemateriaal in veel verschijningsvormen
  • Beveiligen van apparatuur, zoals internetvoorzieningen en kopieerapparaten
  • Beveiligen van onbeheerde eigendommen van studenten
  • Voorkomen van onnodige beperkingen in toegang tot het bovenstaande
  • Jaarrond in stand houden van efficiency

Geïntegreerd toegangsbeheer voor bibliotheken

De systemen van Kaba voor zeer intelligent toegangsbeheer voorzien in:

  • Elektronische controle van studenten- en personeelsingangen, zo nodig afzonderlijk
  • Regulering van het gebruik van de studieruimtes voor groepen, kopieerapparaten, internetvoorzieningen en kluisjes
  • Combinatie met bestaande studentenkaarten en kunnen worden geïntegreerd in de software voor studentenregistratie
  • De mogelijkheid ook 's nachts toegang te bieden, maar alleen na identificatie van wie binnenkomt, bijv. in examenperiodes wanneer studenten meer en intensiever gebruikmaken van de bibliotheek dan anders – dag en nacht